La Gestió de Riscos: busca identificar els possibles riscos de l’empresa per poder disminuir la seva incidència o bé transferir-los a una companyia d’assegurances especialitzada.

Sovint, les empreses, estan interrelacionades ja sigui en la seva unitat de fabricació, compartint immobles, maquinaria, canals de distribució..., situació per la que és fonamental identificar i considerar en la gènesis de la pòlissa d’assegurances. Etvalia proporciona a l’empresa les einesnecessàries per poder definir la seva estratègia de gestió dels riscos.

El procediment de Gestió de Riscos que es proposa es basa en 3 eixos:

  • CONÈIXER: identificar els riscos que poden afectar a l’activitat de l’empresa
  • ANALITZAR: determinar de forma objectiva la intensitat i probabilitat del risc.
  • CONTROLAR:establir els riscos identificats, capitals i cobertures necessàries, segons l’activitat i realitat específiques de l’empresa.

El nostre objectiu és establir l’arquitectura de les pòlisses, que en cas de sinistre garanteixin les pèrdues econòmiques i permetin a la direcció de l’empresa prendre les decisions adequades, amb el convenciment de gaudir de les cobertures més favorables i els capitals ajustats als seus interessos.