Etvalia

Consultoria, Valoracions i Peritatges de Sinistres

Etvalia Consultoria, Valoracions i Peritatges

És un empresa formada per enginyers en diverses disciplines que desenvolupen la seva activitat assessorant empreses en la gerència de riscos, les valoracions patrimonials i som experts en peritatges de sinistre, especialitzats exclusivament en la defensa de l’assegurat.

Valoracions i Peritatges en defensa de l’Assegurat

  • La nostra intervenció agilita els tràmits

    La gestió d’un sinistre pot ser lenta, complicada i interferir en l’activitat productiva de l’empresa que ha sofert el sinistre. La nostre intervenció agilitza els tràmits, proporciona al cliente les mateixes condicions tècniques que l’asseguradora i permet a l’empres centrar-se en la seva activitat productiva.

  • El nostre èxit són les recomanacions dels nostres clients

    Com a pèrits especialitzats en defensa de l’assegurat ajudem als nostres clients en situacions difícils i crítiques, el nostre èxit és que més del 80% dels sinistres que gestionem són resultat de clients que ens han recomanat com a pèrits assessors, fruit de l'excel·lència del treball realitzat i la satisfacció professional que ha resultat.

Valoracions i Peritatges en defensa de l’Assegurat

Experts en peritatges de sinistres

Peritatges Sinistres Incendis

Valorem la situació que engloba el sinistre íntegrament, i busquem les millors estratègies de reconstrucció de les instal·lacions.

Més informació

Peritatges Sinistres Inundacions

Assessorem l'empresa afectada en el procés de recuperació de l'activitat i a defensar els seus interessos per a assegurar que obté la màxima compensació.

Més informació

Peritatges Sinistres Catàstrofes Naturals

En els sinistres Cat-Nat és important comptar amb el suport d'un perit propi de l'assegurat, que pugui efectuar una taxació professional i ràpida.

Més informació

Altres Serveis