Utilitzem cookies per millorar la vostra al nostre lloc web. En navegar per aquest lloc web, l'usuari accepta l'ús de cookies. Tancar

Política de Privacitat

Per mitjà de la nostra Política de Privadesa informem als usuaris de la forma més clara i precisa possible de les degudes condicions d'ús d'est lloc web. L'accés al mateix implica l'acceptació plena i sense reserves a totes i cadascuna de les disposicions incloses en ella, per la qual cosa en cas de no acceptar les condicions aquí establertes, no haurà d'usar o/o accedir a aquest lloc. Per això és essencial que l'usuari conegui la informació que es recull en est lloc web i com s'utilitza.

Directrius de privadesa

ETVALIA CONSULTORIA VALORACIONES Y PERITACIONES, SL, informa als usuaris de la seva pàgina Web www.etvalia.com, en funció de l'establert en l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, del contingut i directrius de la seva política de protecció de dades personals amb la finalitat de que, una vegada llegida i acceptada, decideixin de forma expressa, inequívoca, lliure i voluntària, facilitar a ETVALIA CONSULTORIA VALORACIONES Y PERITACIONES, SL les dades personals que són sol·licitats a través de la pàgina web per rebre informació o per a la contractació de les diverses prestacions de serveis/productes que s'ofereixen dins de l'àmbit de la l’activitat de la consultora empresarial i serveis relacionats. Les dades personals que siguin facilitades pels usuaris seran incloses en fitxers degudament inscrits en el Registre General de Protecció de Dades i dels quals és titular ETVALIA CONSULTORIA VALORACIONES Y PERITACIONES, SL amb CIF  B25787607 i amb domicili social al carrer Isaac Albeniz, 9  2-5 de Lleida, CP 25002, amb la finalitat de potenciar i gestionar la relació de col·laboració o contractual que si escau s'estableixi així com per rebre informació publicitària periòdica sobre tots els seus serveis.

A través d'est lloc web no es recollirà cap dada personal sense el coneixement de l'usuari, ni se cediran a tercers. Tampoc s'emmagatzemen en el servei d'allotjament del mateix cap dada de caràcter personal.

Tret que així es faci constar, serà necessari completar totes les dades requerides en els formularis de forma autèntica, certa, concisa i actualitzada. En cas contrari, l'usuari serà l'únic responsable de la informació falsa o inexacta, reservant-se ETVALIA CONSULTORIA VALORACIONES Y PERITACIONES, SL el dret a no acceptar el registre del mateix, o a denegar el servei o producte la contractació del qual se sol·liciti, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

 

Exercici de drets

Els usuaris podran exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a ETVALIA CONSULTORIA VALORACIONES Y PERITACIONES, SL al carrer Isaac Albeniz, 9  2-5 de Lleida, CP 25002, en el qual haurà d'acreditar-se la seva identitat i contenir el seu nom, cognoms i fotocòpia del DNI de l'usuari o del seu representant legal, així com document acreditatiu de la representació si escau, fonaments de la seva sol·licitud i documents que l'acreditin, domicili a l'efecte de notificacions i data i signatura del sol·licitant. En cas que no es compleixin les condicions anteriors s'atorgarà un termini perquè siguin esmenats els defectes de forma. No s'exigirà cap contraprestació per l'exercici dels drets. No es permetrà l'exercici del dret d'accés únicament quan la petició no reuneixi les condicions prèviament descrites i no s'acrediti cap interès legítim a aquest efecte. No seran ateses les peticions de cancel·lació de dades identificatives dels usuaris mentre aquests prossegueixin la seva relació amb ETVALIA CONSULTORIA VALORACIONES Y PERITACIONES, SL, si bé podran oposar-se al tractament de les seves dades respecte a la recepció d'informació publicitària relacionada amb els serveis propis de l'empresa.

 

Mesures de seguretat

ETVALIA CONSULTORIA VALORACIONES Y PERITACIONES, SL informa igualment que, en funció de l'establert en la legislació vigent, ha adoptat les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que es troben exposats, ja provinguin de l'acció humana o del mitjà físic o natural, tractant de garantir la confidencialitat de les dades, entesa com la limitació d'accés a la informació per persones no autoritzades; la integritat, entesa com el manteniment de la informació fiable i amb qualitat, i la disponibilitat, entesa com la garantia d'accés al sistema d'informació per la sol·licitud d'un usuari autoritzat.

 

Enviament d'informació publicitària

En funció de l'establert en la Llei 34/2002 d'11 de juliol de Serveis de la Informació i del Comerç Electrònic, modificada per la Llei 32/2003 de 3 de novembre, General de Telecomunicacions, s'adverteix que l'acceptació de la present Política de Privadesa suposa el consentiment exprés per a la recepció d'informació publicitària dels serveis així com altres comunicacions de diferent naturalesa que no siguin incompatibles. En cas de no desitjar tals enviaments haurà de dirigir-se per escrit a ETVALIA CONSULTORIA VALORACIONES Y PERITACIONES, SL al  carrer Isaac Albeniz, 9  2-5 de Lleida, CP 25002, o per correu electrònic a l'adreça etvalia@etvalia.comAquesta adreça electrònica està protegida contra spam bots. Necessitarà indicar en l'assumpte del mateix l'expressió "BAIXA" o “DONAR DE BAIXA”.

 

Enllaços

Aquest lloc web pot incloure enllaços o hiper-vincles a altres llocs web que poden ser d'interès per als usuaris. Aquesta Política de Privadesa només és aplicable al lloc web de ETVALIA CONSULTORIA VALORACIONES Y PERITACIONES, SL i no es garanteix en els accessos a través d'enllaços amb aquest lloc, ni als enllaços des d'aquest lloc amb altres llocs web.

 

Contacte

Si l'usuari té algun dubte, pregunta o suggeriment sobre les directrius exposades en aquesta Política de Privadesa, pot posar-se en contacte amb ETVALIA CONSULTORIA VALORACIONES Y PERITACIONES, SL per mitjà del formulari destinat a aquest efecte o mitjançant correu electrònic etvalia@etvalia.com Aquesta adreça electrònica està protegida contra spam bots.

 

RESERVA

ETVALIA CONSULTORIA VALORACIONES Y PERITACIONES, SL es reserva la facultat en tot moment, sense necessitat de previ avís, d'efectuar modificacions i actualitzacions de la informació continguda en la seva Web o en la seva configuració i presentació. Així mateix es reserva el dret a suspendre temporalment, i sense que sigui necessari previ avís, l'accessibilitat a la Web per raons d'eventual necessitat i per efectuar operacions de manteniment, reparació o millora.

ETVALIA CONSULTORIA VALORACIONES Y PERITACIONES, SL es reserva el dret a incloure o retirar total o parcialment de la Web, qualsevol informació a la seva exclusiva discreció.

 

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a totes aquelles qüestions que es puguin suscitar amb motiu d'interpretació, execució o eventual incompliment de les presents condicions d'utilització, els usuaris, amb renúncia al seu propi fur, i amb independència del lloc on se susciti qualsevol disputa, se sotmetran expressament a la competència i jurisdicció dels jutjats i tribunals de Lleida.

Les presents condicions es regiran, en tot cas, per la legislació espanyola.